محيط صفحه‌ي ساعت، مدار عقربه‌ها ( هادی خوانساری ) - شنبه 5 مهر 1393
آفتاب آرامي در مه مي وزيد و من( هادی خوانساری ) - شنبه 5 مهر 1393
چيزي جز از نامي که ندارم( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
تاريخ را زنان کوچکي مي سازند ( هادی خوانساری ) ... - جمعه 4 مهر 1393
گاه دل‌تنگي گلويم و گاه باران يقه‌ام را(هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
زنهاي بسياري حسادت مي کنند آري( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
فنجان قهوه، نيمه‌ي ليمو، گلي سپيد( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
من کارگر بودم، در معدني تاريک( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
بانو به ما نشان دادي انسان بهتري باشيم ( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
معشوقه اي ديوانه تر ( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
روزي من خواهم مُرد و اين خانه( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
بارها در عشقمان خيانت کرده‌ام ( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
بعد از شب و تنفس مصنوعي( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
اين اتفاق عجيبي نيست ( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
بر اين کلاوياي شکسته قدم بزن آرام( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
کلمات تو يک گل سرخ است( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
زنان زيادي مرا به قتل رسانده اند( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
نه نه نه نه اين راز را نمي‌توانم ( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
دوست داشتنت مثل خريدن هر روز عطر تازه‌ايست( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
وقتي که چشمهايت بدون سرمه و لبهايت( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
هر شب زنان زيادي با روياي من مي خوابند( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
جهان دهکده‌اي، اضطراب انسان‌ها ( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
بيا تا تو دسته هاي سينه زن گريه کنيم( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
با تو پاي زني را به شعر جهان باز مي کنم( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
گاهي برايت گريه، گاهي بي‌تو مي‌خندم( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
چه‌قدر بد شده‌اي تو‌! چه‌قدر بد شده‌اي‌( هادی خوانساری ) ... - جمعه 4 مهر 1393
زيبايي‌ات ستاره‌ي سرخي است در فلق( هادی خوانساری ) - جمعه 4 مهر 1393
اگر توان برافراشتن پرچمي را نداريد( هادی خوانساری ) - پنجشنبه 3 مهر 1393
تا کي من از تو شعر بنويسم و مردان ( هادی خوانساری ) - پنجشنبه 3 مهر 1393
در رگ‌هاي من اورانيوم غني شده جريان دارد ( هادی خوانساری ) ... - پنجشنبه 3 مهر 1393
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد